Detta är en informationssida för dig som vill ta ansvar för din hälsa och vår gemensamma livsmiljö.

Varma hälsningar

Ann Rosenqvist Atterbom och Torkel Atterbom

 

Apples

 

"Låt varken de medicinska auktoriteterna eller politikerna vilseleda dig.
Ta reda på
fakta och fatta dina egna beslut om hur du kan leva
ett bra liv och arbeta
för en bättre värld."
Linus Pauling
Tvåfaldig nobelpristagare

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.