EFT - Emotional Freedom Techniques

Kroppen har en enastående förmåga att läka sig själv. Ibland kan den dock behöva en del stöd i detta arbete. EFT är en syntes av den uråldriga visdomen inom den traditionella kinesiska medicinen (TCM) och nyare västerländska idéer och kallas ibland Energipsykologi. Essensen i EFT kan uttryckas som:

Varje obehaglig känsla beror på
en störning i kroppens energisystem

Genom att knacka på utvalda akupunkturpunkter och samtidigt fokusera på sitt problem, kan känslomässiga obehag ofta släppa både snabbt och ovanligt smärtfritt med bestående resultat. Det har visat sig att även fysiska symtom ofta försvinner lika snabbt.

EFT-Handboken – nu på svenska!

EFT-Handboken är världens mest lästa skrift om EFT. Handboken ger dig en lättförståelig och samtidigt grundlig introduktion. Den ger dig en flygande start med EFT, men för att få fullt utbyte av metoden behövs även ytterligare träning och fördjupning.

Vi på Balanspunkten har med tillstånd från Gary Craig översatt den 6:e versionen av handboken från engelska till svenska. Den har granskats av andra aktiva svenska utövare av EFT. Länkar till svenska hemsidor finns under Tips och länkar om EFT!
Vi har velat göra detta idéella arbete för att hjälpa till att sprida denna fantastiska metod, vilken har potential att ge Läkemedelsindustrin skrämselhicka, då den så effektivt läker både fysiska och psykiska obalanser – utan biverkningar.

Gary Craig skriver:
"The following link will take you to the freely downloadable EFT Manual as translated from English to Swedish. It is offered here with the express permission of Gary Craig, the EFT Founder. No other copies of this Manual are allowed on any website without Gary Craig's specific permission."

På svenska:
”Med nedanstående länk kan du gratis ladda ned den svenska versionen av EFT- Handboken i PDF-format. Den erbjuds här med speciellt tillstånd från Gary Craig, EFT:s grundare. Inga andra kopior av den svenska versionen av EFT- Handboken är tillåtna på någon hemsida utan Gary Craigs speciella tillstånd.”

Länk till EFT-Handboken på svenska (PDF, 90 sidor, 0,9 MB)

Du behöver Adobe Reader 7.0 eller högre, för att kunna läsa EFT- Handboken. Den senaste svenska versionen kan laddas ned här

www.emofree.com finner du mer information om EFT och utbildningsfilmer på engelska.

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.