Knackpunkter EFT

En EFT-behandling fokuserar till att börja med på ett aktuellt problem. Man använder enkla fraser, inte bara som stöd för att behålla fokus på problemet, utan också för att stärka processen med självacceptans. En person som vill behandla sin migrän kan exempelvis säga ”även om jag har den här förfärliga huvudvärken, så accepterar jag mig själv precis som jag är”, medan man knackar på punkterna.

Om denna första knackrunda ger tydlig lindring, kan EFT’s grundrecept användas så fort huvudvärken kommer. Intressant nog så har effekten i många fall visat sig vara permanent.

Om huvudvärken inte försvunnit efter den inledande knackrundan eller om grundläggande EFT inte lindrar kommande attacker, så ligger nästan alltid ett djupare emotionellt problem i bakgrunden.

Avancerad användning av EFT kan förbättra resultaten markant och behövs vanligen för mer komplicerade fall. De bästa EFT-terapeuterna behärskar tekniker för att upptäcka grundorsakerna och att närma sig dem med minimal risk för känslomässig smärta.

Även om EFT’s grundrecept har visat sig hjälpa överraskande effektivt vid ett brett spektrum av symtom, så kan allvarliga och kroniska sjukdomar behöva mer avancerad erfarenhet. Avbryt aldrig medicinsk behandling eller medicinering i samband med att du behandlar dig med EFT, utan att konsultera en läkare.

EFT - knackpunkter på händer Energin i meridianerna som löper genom vår kropp kan bli blockerad eller störd av ouppklarade negativa upplevelser, och därigenom hindras vår naturliga läkande förmåga.

Människor är ganska ofta medvetna om de händelser eller minnen som utlöser obehagliga känslor, men de har ännu inte kopplat dessa minnen till sjukdomssymtomen i sin kropp. Genom att använda EFT, är det möjligt att få kontakt med de aktuella händelserna och balansera de störda meridianerna. Riktigt utfört, så försvinner ofta både obehagskänslorna och de fysiska symtomen direkt.

EFT är baserat på akupunktur, men metoden är förenklad genom att man i stället för att använda akupunkturnålar, försiktigt knackar på meridianernas ändpunkter på huvudet, bröstkorgen och händerna.

 

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.