Odla smörgåskrasse –

med och utan mikrovågor

 

Detta enkla naturvetenskapliga experiment tar ungefär två veckor, och är utformat så att alla i hushållet / klassen / stadsdelen / bostadsrätten / förskolan / företaget kan delta  tillsammans eller var för sig  och ha glädje av det, både under experimentets gång och efteråt.

Resultaten kan inrapporteras under hela 2015.

Det blir intressant, både som enskilda experiment och när de sammanställs  och de är viktiga!

 

 

 


 

 

Fem danska skolelever fick 1000 kronor i belöning för ett sådant forskningsprojekt år 2013.

Delta i ”Krasse-experimentet 2015” med ett eget försök!

 Experimentet baseras på följande antagande (hypotes):

"Smörgåskrasses tillväxt påverkas inte av radiofrekventa elektromagnetiska fält (mikrovågsstrålning)."

 Ladda ner instruktion och rapporteringsformulär här!

 

 

Elöverkänsligas Riksförbunds namninsamling om att stoppa rivningen av det fasta telenätet rullar på - Nu fler än 15 000 underskrifter.

Teliasonera har börjat riva de fasta teleledningarna på landsbygden och nu berövas 50 000 hushåll och företag möjligheten att välja fast telefoni för att i stället påtvingas mer sårbara och energikrävande trådlösa lösningar. Detta problem berör inte enbart landsbygden - även i tätorter förekommer det att kunder nekas installation av fast telefon.

Det här sker samtidigt som allt fler experter uppmanar oss att på grund av hälsorisker enbart använda mobiltelefon i nödfall och för korta samtal, och att barn inte ska prata trådlöst alls utan använda fast telefon med sladd.

Protestera du också!

Länk till namninsamlingen där du kan skriva på!

 

 

 

 

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.