Kommande generationers hälsa är i fara, skriver en grupp ryska experter på icke-joniserande strålning i ett utlåtande daterat den 14 april 2008.

Vetenskapsmännen i den Ryska Nationalkommittén för Icke-Jonisernade Strålning, RCNIRP, skriver att för första gången i historien står vi inför en situation där de flesta barn och tonåringar exponeras kontinuerligt för potentiellt negativa effekter av mobilstrålning.

Trots att ryska hälsodepartementet gett ut rekommendationer om att personer under 18 år inte bör använda mobiltelefoner, är barn och ungdomar nu målgrupp för marknadsföring från mobiltelefonföretagen. De potentiella riskerna för barnen är väldigt höga, skriver kommittén. Orsaken är att strålningen absorberas betydligt mer i barns hjärnor, jämfört med vuxna och barn har en större känslighet för strålningen.

Kommittén menar att barnen som använder mobiltelefoner löper följande hälsorisker på kort sikt: minnesstörningar, uppmärksamhetsstörningar, störd inlärnings och kognitiv förmåga, ökad irritation, sömnstörningar, ökad känslighet för stress och ökat antal epilepsianfall.

På längre sikt varnar experterna för hjärntumörer, tidig Alzheimers, depressioner och skador på hjärnans nervsystem.

Experterna understryker vikten av att åtgärder för att skydda barnen från påverkan av mobilstrålning. De vädjar därför till myndigheter och regeringar och till hela samhället att ta nödvändiga åtgärder för att skydda framtida generationers hälsa:

- Barn som använder mobiltelefoner har själva inte förmågan att förstå att de utsätter sin hjärna och sin hälsa för risker. Vi anser att risken inte är mindre än för alkohol och tobak.

Igor Belyaev, docent vid Stockholms Universitet, har forskat på effekter av mikrovågor i många år. Han rekommenderar att barn använder mobiltelefoner enbart i nödsituationer.

Barn bör inte använda så kallad Bluetooth på grund av att Bluetooth strålar extra.

Så sent som några veckor tidigare lämnade en framstående hjärnkirug en skarp varning om allvarliga hälsorisker för barn av mobiltelefonanvändning. Den prisbelönte australiensiske hjärnkirurgen Dr Vini Khurana kommer till slutsatsen att mobiler kan döda långt fler människor än rökning och asbest efter att ha gått igenom forskningen om risk för hjärntumör av mobilstrålning. Han menar att regering, myndigheter och industrin måste vidta omedelbara åtgärder för att reducera befolkningens exponering för strålningen.

Dr Bruce Armstrong är Australiens främsta cancer-expert och ledare för den australiensiska Interphone-studien, ett omfattande epidemiologiskt forskningsprojekt där forskarlag från 13 länder studerar risken för hjärntumör av mobiltelefonanvändande. Så sent som för några år sedan förnekade han hälsorisker med mobiltelefoni. Men i en TV-intervju den 28 april medgav han att beläggen för ökad risk för hjärntumör ackumulerats den senaste tiden. Reportern frågade om man skulle avvaktat med att tillåta mobiltelefonin att breda ut sig så som den nu gjort:

- Man har låtit hästen ta sig ut genom grinden och ge sig av långt in i skogen innan människor ens börjat tänka.

Mona Nilsson                                                                

Källa: Miljömagasinet 2008-05-09

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.