Av Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research

När jag arbetade på Ericsson som miljöchef för de två största affärsområdena, Fasta och Mobila system, övervägde jag alla miljöaspekter av vårt arbete. Med undantag för en: påverkan från elektromagnetisk strålning. Detta specifika område behandlades av särskilt utsedda experter som alltid berättade för ledningen vad de ville höra. Strålning var ofarligt för hälsan.

Men allteftersom tiden går, tenderar fakta att samlas på hög. Experterna är inga idioter och inte heller den högsta ledningen. Alla de tusentals miljarder kronor som plöjdes ner i mobilmasterna måste utnyttjas så länge som möjligt. En strategi måste följas och noga hållas fast vid. Och så här kan denna strategi se ut:

Ladda hem hela texten som PDF (1 sid)

 

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.