Av Susanne Larsson, Epoch Times Sverige

– Det är skrämmande att det är så lätt att lura människor under så många år, säger frilansjournalisten Mona Nilsson om den senaste rapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd.

Enligt expertgruppens ordförande Anders Ahlbom finns det inga hälsorisker med strålning från mobiltelekommunikation. Mona Nilsson däremot menar att experterna är jäviga och myndighetens utredningar är enbart är ett spel för gallerierna.

Den nya rapporten från Strålsäkerhetsmyndigheten är en sammanställning av ett hundratal forskningsstudier som gjorts på människor, djur och cellkulturer. Enligt myndigheten ser man inga risker såsom cancer, påverkan på människans fortplantningsförmåga, sömn eller arvsmassa kopplade till strålning från mobiltelefonkommunikation, rapporterar Sveriges Radio...

Läs hela artikeln

(På ett ställe i artikeln nämns felaktigt Smittskyddsmyndigheten - ska naturligtvis vara Strålsäkerhetsmyndigheten)

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.