−Jag blev då avbruten. Jag fick veta att om jag hänvisade till någon forskningsrapport så skulle det klippas bort, berättar Eiwy Kronholm. Jag skulle inte heller tala om Elöverkänsligas Riksförbund. Jag skulle tala om mig själv.

 

P4 Extras inriktning är att låta den enskilda människan komma till tals, vilket kan förklara ovanstående anvisningar. Trots restriktionerna försökte Eiwy Kronholm få med så mycket som möjligt om elöverkänslighet i stort och tydliga markeringar att en stor del av forskningen är betald av telekombranschen, och därför inte tillförlitlig.

 

Anders Ahlbom, ordförande för SSM:s vetenskapliga råd fick alltså i Sveriges Radios nyhetssändning Dagens Eko, företräda rådet och uttala sig om forskningen, men ingen oberoende forskare eller expert som företräder motsatt uppfattning fick komma till tals. Inte heller fick någon företrädare för Elöverkänsligas Riksförbund, handikappförbundet för 3 000 medlemmar med funktionsnedsättningen elöverkänslighet, officiellt uttala sig i SR.

 

Vetenskapliga rådet har inför den aktuella rapporten gått igenom ett hundratal studier. Det kan kanske låta ambitiöst men bör jämföras med the BioInitiative report från 2007, en genomgång av över 1 500 studier, författad av verkligt oberoende forskare och folkhälsoexperter. Deras slutsats var att gränsvärdena omgående måste sänkas till vad biologiskt liv tål. Stora delar av BioInitiativ-rapporten publicerades vetenskapligt år 2009. (2)  

 

 De hundra analyserade studierna bör också ställas i relation till en statlig expertrapport från franska AFSSET, som under 2 års tid gått igenom 1 000 forskningsrapporter. Denna rapport presenterades i oktober 2009 och dess slutsats var att det är dags att bryta med den tid då inget gjordes.

 

Vi kan inte vänta till dess indikationerna har förvandlats till sjukdomar innan vi vidtar åtgärder för att minska allmänhetens exponering. Vi kan inte längre stödja påståendet att inget har setts, så att vi inte behöver göra någonting, säger Martin Guespereau, chef för AFSSET. (3)

 

Anders Ahlbom sitter på många stolar i det så kallade ”expertmonopolet”.(4) Han deltog 1998 som medlem i stiftelsen ICNIRP i fastställandet av gränsvärdena och har därför naturligt ett intresse av att försvara dem. Han har också, liksom flera andra medlemmar i det vetenskapliga rådet, ekonomiska kopplingar till telekomindustrin i form av forskningsanslag. Sådana jävsförhållanden ska redovisas, men så har inte skett i den nu aktuella rapporten. 

 

Anders Ahlbom uppges tidigare ha varit konsult åt tobaksindustrin, fram till så sent som 1996.

 

Rapporten om den ofarliga mobiltelefonin var inte helt ny, den kom i december 2009, men nyheten slogs alltså upp i massmedia först den 15 februari 2010. Detta visade sig vara mycket god timing för telekomföretaget Ericsson. Samma dag öppnade nämligen mobilvärldens viktigaste mässa, teknikmässan i Barcelona, där Ericsson i en stor satsning marknadsförde fjärde generationens mobiltelefoni – 4G. 

Ann Rosenqvist Atterbom
www.balanspunkten.info

2010-02-26

Länkar:
Radiointervjun med Eiwy Kronholm i P4 Extra:
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2208395&BroadcastDate=&IsBlock

Nyhetsinslaget i Dagens Eko ”Mobilstrålning inte farlig för hälsan”:
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=3442930

Uttalande av Anders Ahlbom:
http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=2208319

Artikel publicerad i Miljömagasinet: Bedrägeri under vetenskaplig täckmantel:
http://www.monanilsson.se/document/ssm-rapport.pdf

Artikel: Ny rapport om mobiltelefonin ett rent bedrägeri:
www.epochtimes.se/articles/2010/02/15/18653.html

___________________________________________________________________
 
Fotnoter finns endast i PDF:en.

Ladda hem dokumentet som PDF (2 sid)

 

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.