Kören av expertröster som varnar för den trådlösa teknikens negativa effekter växer snabbt. Denna kör kunde för några år sedan liknas vid en mild bris men har under 2009 ökat till styv kuling som snart når stormvarning. Här följer några röster ur denna expertkör:

Ladda hem hela dokumentet som PDF (6 sid)

Ladda hem dokumentet som PDF (3 sidor)

Brevet är skrivet av Dr. Magda Havas, B.Sc., Ph.D, framstående forskare inom området.

Öppet brev till föräldrar, lärare och skolledningar angående
trådlösa nätverk i skolor samt mobilbasstationer nära skolor

Jag är forskare och studerar hälsoeffekter av elektromagnetisk strålning, och jag blir allt mer bekymrad över att fler och fler skolor installerar trådlösa nätverk (Wlan/WiFi) och upplåter plats för mobil­antenner på skolgårdarna.

Både regeringen (Health Canada och Industry Canada) och nätverksleverantörerna uppger att denna teknologi är säker förutsatt att exponeringen för radiofrekvent strålning håller sig under gränsvärdena.

Denna information är föråldrad och oriktig med tanke på det växande antal vetenskapliga publikationer som visar på negativa biologiska- och hälsoeffekter under gällande gränsvärden (se www.bioiniative.org) och det växande antal vetenskapliga och medicinska organisationer som kräver att bättre grundade gränsvärden ska införas.

Av dessa skäl är det ansvarslöst att föra in mikrovågsstrålning från trådlösa nätverk i en skolmiljö där barn vistas många timmar varje dag.

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.