Men många föräldrar och en del forskare fruktar att mikrovågsstrålningen från dessa sändare kan vara skadlig och orsaka bristande koncentration, huvudvärk, trötthet, minnes- och beteendeproblem samt cancer på lång sikt. Det finns inga slutliga vetenskapliga bevis, men en del forskare menar att barn är mer sårbara då de har tunnare skallben och ett nervsystem under utveckling.

Vid Prebendal School i West Sussex tog rektorn efter påtryckningar bort det trådlösa nätverket. Mr Cannell berättade för The Times: “Vi lyssnade på föräldrarna som uppenbart var mycket oroade. Vi gjorde också en massa efterforskningar. Myndigheterna säger att den trådlösa tekniken är säker, men det har inte förekommit några långtidsstudier för att bevisa detta. Det trådlösa nätverket hade i alla fall inte varit helt tillförlitligt, så vi beslutade att byta ut det mot kabelsystem.”

Vid en grundskola i Carmarthenshire ventilerade föräldrar sin oro med skolledningen, som gick med på att stänga av det trådlösa nätverket.

Rektorn till The Times:

”The County Council (ung. = landstinget; övers anm) och den centrala regeringen sa till oss att trådlösa nätverk är helt ofarliga, men vi lyssnade på föräldrarnas oro som vi ansåg viktigare än vårt behov av ett trådlöst nätverk.”

Judith Davies, med en dotter på skolan: ”Det finns en hel del okunskap om trådlösa nätverk. Ändå är det som att ha en mobilmast i klassrummet och sändarna är placerade väldigt nära barnen.”

Stowe School, högstadie- och gymnasieskola i Buckinghamshire, tog också bort en del av sitt trådlösa nätverk sedan en lärare blivit sjuk. Michael Bevington sa att han reagerade så våldsamt på nätverket att han blev för sjuk för att undervisa: ”Jag kände alltid en massa obehagliga symtom i klassrummet. Först kom en stark huvudvärk, sedan smärtor i hela kroppen, plötslig rodnad, tryck bakom ögonen och smärtande och brännande hud tillsammans med anfall av illamående. Under veckoslutet när jag var borta från klassrummet kände jag mig helt normal.” Rektorn för Stowe School meddelade att han planerade att sätta in kabelnätverk i alla nya klassrum och internatbostäder.

Prof. Sir Willian Stewart, ordförande i hälsoskyddskommissionen, sa att bevisen för skadliga effekter av mikrovågsstrålning hade blivit mer övertygande de senaste fem åren. Innan det framkommit mer handfast kunskap om hälsoriskerna bör försiktighet iakttas, sägs i en rapport av honom.

Artikeln publicerad i Ljusglimten nr 4 2009
Översättning och redigering: Lena Ekström

 

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.