Dr Alfonso Balmori, spansk biolog och miljövetenskapsman, medlem av spanska sällskapet för ornitologi (februari 2003)
Den spanske vetenskapsmannen fann att vissa fågelarter lämnar områden som är belastade med stark strålning När strålningen stängts av eller sänkts, kommer de tillbaka. Han har dessutom iakttagit förändringar i befjädring, ruvnings- och flygförhållanden.
Balmori hänvisar även till sparvstudien från London (se Vågbrytaren nr 2) och riktar uppmärksamheten på att dessa tidigare talrikt förekommande fåglar nu riskerar att dö ut och kommer att föras upp på listan över hotade arter.
Även Balmori talar om att ornitologer och andra vetenskapsmän ser en trolig orsak till fenomenet i den stora ökningen av mobilsändare, framförallt i städerna.

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.