Efter ruvningstiden om 21 dagar kläcktes ur de 61 obestrålade äggen 51 kycklingar (84%), men ur de 63 bestrålade äggen endast 16 kycklingar (25%). Från tredje till trettonde dagen blev äggen regelbundet undersökta varannan dag. Redan dag tre var två foster döda i de bestrålade äggen, men inga i de obestrålade. 
Studien presenterades första gången på ett WHO-möte år 2000 i Geneve och publicerades kort därefter i en vetenskaplig tidskrift.
Den ryska studien bekräftar tydligt de tre försök, vart och ett med 60 ägg, som utförts av en fransk forskargrupp vid Montpelliers universitet, under ledning av dr Youbicier-Simo.

(Elektrosmognews 29 nov 2003) Översättning av Theresé Lindberg

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.