Hästarna vid poliskåren i Kassel har blivit sjuka sedan en sändarmast satts upp på polishusets tak.
Den häst som var sjukast blev undersökt och fördes till ett stall som låg relativt långt från sändaranläggningar. Hästen hämtade sig. Efter fjorton dagar var den helt frisk utan medicinering.
Men när man återförde den till polisstallet blev den sjuk igen efter bara några dagar.
Källa: Prof. Alexander H. Volger, Then-Westfaliska Tekniska Högskolan RWTH Aachen vid hessiska delstadsparlamentet (24 jan 2000)

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.