Det är oklart om resultaten från denna studie är överförbara på människa, men de är ännu ett tydligt bevis på en icke-termisk3 effekt av pulsad radiofrekvent elektromagnetisk strålning in-vivo4.

Källa: Lerchl A et al, (April 2008) Effects of mobile phone electromagnetic fields at nonthermal SAR values on melatonin and body weight of Djungarian hamsters (Phodopus sungorus) J Pineal Res. 2008 Apr;44(3):267-72
Pubmed:
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18339122

Referenser:
1 SAR=specific absorption rate
2 Det högsta tillåtna värdet i Sverige för strålning från en mobiltelefon är 2 W/kg vid huvudet. Jämför med exponeringen av hamstrarna som var 80 milliW/kg, dvs 0,08 W/kg.
3 En icke-termisk effekt orsakas inte av uppvärmning, vilket är det enda våra gränsvärden/referensvärden är satta att skydda mot. Vi har alltså inga gränsvärden som skyddar mot långsiktiga icke-termiska effekter.
4 Effekter på biologiska processer i levande celler och vävnader när de befinner sig på sin naturliga plats i hela organismer.

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.