Tung forskning om EMF och immunförsvaret

Mikrovågstrålningen:
"Är vi immuna mot dessa signaler eller leker vi för närvarande med vår planets framtid, sätter vi livet på spel?"

Läs svaren i Docent Olle Johanssons forskningsöversikt nedan, publicerad i Pathophysiology, april 2009.

Texten är ett utdrag i svensk översättning med referenser till 94 publicerade forskningsrapporter.

Hösten 2007 publicerades The BioInitiative Report:

"A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF)”. Rapporten är en granskning av forskningsläget inom området elektromagnetiska fält (EMF) och ohälsa, och har sammanställts av en internationell grupp om 14 ledande och oberoende vetenskapsmän, forskare och folkhälsoexperter.

Stora delar av Bioinitiativ-rapporten validerades och publicerades senare, i ett temanummer om EMF, i den vetenskapliga tidskriften Pathophysiology (augusti 2009).

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.