Denna sammanställning har gjorts via sökningar i den amerikanska officiella databasen PubMed, innefattande forskningsstudier som är vetenskapligt granskade (peer-reveiwed) och publicerade i olika tidskrifter. Sökningar via internet har också fått fram andra publicerade studier.


Det totala antalet funna och listade studier inom området elektromagnetiska fälts påverkan på växter uppgår till 64 st. Av dessa har samtliga (100%) funnit någon typ av påverkan. Ingen studie hittades alltså som rapporterade att växten var opåverkad av de elektromagnetiska fälten.

 

Ladda hem som PDF (22 sidor)

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.