Störningar i immunsystemet av elektromagnetiska fält –
En potentiellt underliggande orsak till cellskador och minskad läkningsförmåga hos vävnader, vilket skulle kunna leda till sjukdom och
funktionsnedsättning
 

 

Olle Johansson [*] 

Enheten för Experimentell Dermatologi, Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm 

Mottagen den 23 augusti 2008, antagen den 30 januari 2009 Publicerad i Pathophysiology den 22 april 2009  

 

Sammandrag 

Ett antal rapporter angående effekterna av av människor skapade elektromagnetiska fält (EMF) på immunförsvaret har i denna översikt sammanställts. EMF stör immunfunktionen genom att stimulera olika allergiska och inflammatoriska reaktioner och påverkar processer för vävnadsreparation. Sådana störningar ökar risken för åtskilliga sjukdomar, inklusive cancer. Dessa och andra effekter av EMF på biologiska processer (exempelvis DNA-skador, neurologiska effekter, etc) rapporteras nu från många håll uppstå vid exponeringsnivåer signifikant lägre än de flesta nuvarande nationella och internationella gränsvärden. Uppenbarligen behövs biologiskt baserade exponeringsnormer för att förebygga störningar av normala kroppsliga processer och potentiellt skadliga hälsoeffekter av kronisk exponering. 

Baserat på denna översikt, såväl som på genomgången i den nya Bioinitiativ-rapporten [http://www.bioinitiative.org/] [C.F. Blackman, M. Blank, M. Kundi, C. Sage, D.O. Carpenter, Z. Davanipour, D. Gee, L. Hardell, O. Johansson, H. Lai, K.H. Mild, A. Sage, E.L. Sobel, Z. Xu, G. Chen, The Bioinitiative Report—A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF), 2007)], måste slutsatsen dras att de existerande gränsvärdena inte är tillräckliga för att skydda allmänhetens hälsa, och att nya gränsvärden, såväl som begränsningar för ytterligare utbyggnad av icke testad teknologi, är nödvändiga. 

Keywords: Immunology; Radiofrequency fields; Magnetic fields; Power-frequency  

 

1.     Introduktion 

Under ett antal år har det över hela världen pågått en aktiv debatt som involverat gemene man, forskare, journalister, politiker och representanter för elkrafts- och telekombolag. Alla har försökt besvara den grundläggande frågan: Är biologi förenlig med de alltmer ökande nivåerna av elektromagnetiska fält (EMF)? Eller för att formulera det mer i lekmannatermer: Kan vi som mänskliga varelser överleva all strålning? Är vi byggda för ett 24-timmars helkroppsbestrålat liv? Är vi immuna mot dessa signaler eller leker vi för närvarande med vår planets framtid, sätter vi livet på spel? Svaren verkar vara: Nej, vi är inte konstruerade för sådan exponeringsbelastning av EMF. Vi är inte immuna. Vi spelar hasard med vår framtid.

Ofta sägs cancer vara det största hotet från EMF-exponering. Det är emellertid inte det mest skrämmande scenariot. Tänk om någon grundläggande och allmän molekylär och/eller cellfunktion förändras. Föreställ Dig till exempel att de kvävebindande bakterierna i jorden eller honungsbina i luften, en dag drabbats av irreparabla skador. Eller som denna artikel vill visa på, tänk om vårt immunsystem i försöken att klara av de ständigt ökande elektromagnetiska signalerna, till slut inte gör det längre!

 

Är vårt immunsystem konstruerat för att hantera ”allergener” som inte tidigare funnits, men som nu uppfinns, framställs och används? Är det sannolikt att vårt immunsystem genom något oerhört intelligent språng i evolutionsprocessen har den kapaciteten? Är det ens i närheten av sannolikt? Naturligtvis inte.

 De rekommenderade gränsvärdena för exponering har inte tagit med detta i beräkningen, då den nuvarande standarden baseras enbart på omedelbar uppvärmning av celler och vävnader (oftast utvärderat på vätskefyllda plastdockor!). De beaktar definitivt inte långtidseffekter eller icke-termiska effekter som uppträder innan uppvärmning kan iakttas. Vidare tar rekommenda­tionerna inte hänsyn till alla tillgängliga vetenskapliga rapporter.
De rekommenderade exponeringsnivåerna är inte i någon mening säkra nivåer och är därför totalt inadekvata.
 

Referenser 

[1] C.F. Blackman, M. Blank, M.Kundi, C. Sage, D.O. Carpenter, Z.Davanipour, D. Gee, L. Hardell, O. Johansson, H. Lai, K.H. Mild, A. Sage, E.L. Sobel, Z. Xu, G. Chen, The Bioinitiative Report—A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF), http://www.bioinitiative.org, 2007.
[2] B.R.R. Persson, L.G. Salford, A. Brun, Blood–brain barrier permeability in rats exposed to electromagnetic fields used in wirelesscommunication, Wireless Networks 3 (1997) 455–461.
[3] L.G. Salford, A.E. Brun, J.L. Eberhardt, L. Malmgren, B.R. Persson, Nerve cell damage in mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones, Environ. Health Perspect. 111 (2003) 881–883.
[4] O. Johansson, M. Hilliges, V. Björnhagen, K. Hall, Skin changes in patients claiming to suffer from “screen dermatitis”: a two-case openfield provocation study, Exp. Dermatol. 3 (1994) 234–238.
[5] O. Johansson, S. Gangi, Y. Liang, K. Yoshimura, C. Jing, P.-Y. Liu, Cutaneous mast cells are altered in normal healthy volunteers sitting
in front of ordinary TVs/PCs—results from open-field provocation experiments, J. Cutan. Pathol. 28 (2001) 513–519.
[6] V. Rajkovic, M. Matavulj, O. Johansson, Histological characteristics of cutaneous and thyroid mast cell populations in male rats exposed to power-frequency electromagnetic fields, Int. J. Radiat. Biol. 81 (2005) 491–499.
[7] V. Rajkovic, M. Matavulj, O. Johansson, The effect of extremely low-frequency electromagnetic fields on skin and thyroid amine- and
peptide-containing cells in rats: an immunohistochemical and morphometrical study, Environ. Res. 99 (2005) 369–377.
[8] V. Rajkovic, M. Matavulj, O. Johansson, Light and electron microscopic study of the thyroid gland in rats exposed to power-frequency
electromagnetic fields, J. Exp. Biol. 209 (2006) 3322–3328.
[9] M. Peakman, Basic and Clinical Immunology, Churchill Livingstone, New York, 2008.
[10] R.R.A. Coombs, P.G.H. Gell, P.J. Lachmann, Clinical Aspects of Immunology, Blackwell Scientific Publisher, Oxford, 1962.
[11] K. Jokela, L. Puranen, A.P. Sihvonen, Assessment of the magnetic field exposure due to the battery current of digital mobile phones, Health Phys. 86 (2004) 56–66.
[12] C. Sage, O. Johansson, S.A. Sage, Personal digital assistant (PDA) cell phone units produce elevated extremely-lowfrequency electromagnetic field emissions, Bioelectromagnetics 28 (2007) 386–392.
[13] O. Johansson, Electrohypersensitivity: state-of-the-art of a functional impairment, Electromagn. Biol. Med. 25 (2006) 245–258.
[14] R. Cox, Electrical hypersensitivity—human studies in the UK, in: Conference Presentation at the WHO International Workshop on EMF
Hypersensitivity, Prague, Czech Republic, October 25–27, 2004.
[15] E. Fox, Electrosensitivity symptoms associated with electromagnetic field exposure, in: Conference Presentation at the WHO International Workshop on EMF Hypersensitivity, Prague, Czech Republic, October 25–27, 2004.
[16] P. Levallois, R. Neutra, G. Lee, L. Hristova, Study of self-reported hypersensitivity to electromagnetic fields in California, Environ. Health Perspect. 110 (4) (2002) 619–623.
[17] Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH (infas)/Bundesamt für Strahlenschutz, Ermittlung der Befürchtungen und Ängste derbreiten Öffentlichkeit hinsichtlich möglicher Gefahren der Hochfrequenten Elektromagnetischen Felder der Mobilfunks–JährlicheUmfrage, http://www.infas.de, 2004.
[18] J. Schüz, C. Petters, U.T. Egle, B. Jansen, R. Kimbel, S. Letzel, W. Nix, L.G. Schmidt, L.Vollrath, The “MainzerEMF-Wachhund”: results from a watchdog project on self-reported health complaints attributed to exposure to electromagnetic fields, Bioelectromagnetics 27 (2006) 280–287.
[19] M. Roosli, M. Moser, Y. Baldinini, M. Meier, C. Braun-Fahrlander, Symptoms of ill health ascribed to electromagnetic field exposure—a questionnaire survey, Int. J. Hyg. Environ. Health 207 (2004) 141–150.
[20] M. Roosli, Conference Poster at the WHO International Workshop on EMF Hypersensitivity, Prague, Czech Republic, October 25–27, 2004 [as reported in Rapporteur’s Report by KH Mild], 2004
.
[21] E. Lyskov, K.H. Mild, M. Sandstrom, Sensor Reactivity and Autonomous Regulation in Persons with Perceived Electrical Hypersensitivity. Conference Presentation at the WHO International Workshop on EMF Hypersensitivity, Prague, Czech Republic, October
25–27, 2004
.
[22] C.H. Mueller, C. Schierz, Project NEMESIS: double blind study on effects of 50 Hz EMF on sleep quality, physiological parameters and field perception in people suffering from electrical hypersensitivity, in: K.H. Mild, M. Repacholi, E. van Deventer, P. Ravazzani (Eds.),
Proceedings of the International Workshop on EMF Hypersensitivity, Prague, Czech Republic, 2004, pp. 107–121.
[23] E. Markovà, L. Hillert, L. Malmgren, B.R. Persson, I.Y. Belyaev, Microwaves from GSM mobile telephones affect 53BP1 and gamma-
H2AX foci in human lymphocytes from hypersensitive and healthy persons, Environ. Health Perspect. 113 (2005) 1172–1177.
[24] I.Y. Belyaev, E. Markovà, L. Hillert, L.O. Malmgren, B.R. Persson, Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting
inhibition of 53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes, Bioelectromagnetics 30 (2009) 129–141.
[25] A.P. Fews, D.L. Henshaw, P.A. Keitch, J.J. Close, R.J. Wilding, Increased exposure to pollutant aerosols under high voltage power lines, Int. J. Radiat. Biol. 75 (1999) 1505–1521.
[26] A.P. Fews, D.L. Henshaw, R.J.Wilding, P.A. Keitch, Corona ions from powerlines and increased exposure to pollutant aerosols, Int. J. Radiat. Biol. 75 (1999) 1523–1531
.
[27] G. Nordström, The Invisible Disease—The Dangers of Environmental Illnesses caused by Electromagnetic Fields and Chemical Emissions, O Books, Hants and New York, 2004, ISBN 1-903816-71-8.
[28] O. Johansson, P.-Y. Liu, “Electrosensitivity”, “electrosupersensitivity” and “screen dermatitis”: preliminary observations from on-going studies in the human skin, in: D. Simunic (Ed.), Proceedings of the COST 244: Biomedical Effects of Electromagnetic Fields – Workshop on Electromagnetic Hypersensitivity. Brussels/Graz: EU/EC (DG XIII), 1995, pp. 52–57.
[29] X. Zhuang, A.J. Silverman, R. Silver, Distribution and local differentiation of mast cells in the parenchyma of the forebrain, J. Comp. Neurol. 408 (1999) 477–488.
[30] O. Johansson, M. Hilliges, S.W. Han, A screening of skin changes, with special emphasis on neurochemical marker antibody evaluation,
in patients claiming to suffer from screen dermatitis as compared to normal healthy controls, Exp. Dermatol. 5 (1996) 279–285.
[31] S. Gangi, O. Johansson, Skin changes in “screen dermatitis” versus classicalUV- and ionizing irradiation-related damage—similarities and differences. Two neuroscientists’ speculative review, Exp. Dermatol. 6 (1997) 283–291.
[32] S. Gangi, O. Johansson, A theoretical model based upon mast cells and histamine to explain the recently proclaimed sensitivity to electric and/or magnetic fields in humans, Med. Hypotheses 54 (2000) 663–671.
[33] G. Holmboe, O. Johansson, Description of symptoms as well as occurrence of IgE and positive Phadiatop Combi in persons with the physical impairment electrohypersensitivity [Article in Swedish], Medicinsk Access 1 (2005) 58–63.
[34] D. Leszczynski, S. Joenväärä, J. Reivinen, R. Kuokka, Non-thermal activation of the hsp27/p38MAPK stress pathway by mobile phone radiation in human endothelial cells: molecular mechanism for cancer- and blood–brain barrier-related effects, Differentiation 70 (2002) 120–129.
[35] R. Nylund, D. Leszczynski, Mobile phone radiation causes changes in gene and protein expression in human endothelial cell lines and the response seems to be genome- and proteome-dependent, Proteomics 6 (2006) 4769–4780.
[36] N. Wertheimer, E. Leeper, Electrical wiring configurations and childhood cancer, Am. J. Epidemiol. 109 (1979) 273–284.
[37] L. Hardell, Å. Näsman, A. Påhlson, A. Hallquist, K.H. Mild, Use of cellular telephones and the risk for brain tumours: a case–control study, Int. J. Oncol. 15 (1999) 113–116.
[38] L. Hardell, K.H. Mild, M. Carlberg, A. Hallquist, Cellular and cordless telephone use and the association with brain tumors in different age groups, Arch. Environ. Health 59 (2004) 132–137.
[39] L. Hardell, M. Carlberg, K.H. Mild, Case-control study on cellular and cordless telephones and the risk for acoustic neuroma or meningioma in patients diagnosed 2000–2003, Neuroepidemiology 25 (2005) 120–128.
[40] S. Lonn, A. Ahlbom, P. Hall, M. Feychting, Mobile phone use and the risk of acoustic neuroma, Epidemiology 15 (2004) 653–659.
[41] Ö. Hallberg, O. Johansson, Melanoma incidence and frequency modulation (FM) broadcasting, Arch. Environ. Health 57 (2002) 32–40.
[42] Ö. Hallberg, O. Johansson, Malignant melanoma of the skin—not a sunshine story!, Med. Sci. Monit. 10 (2004) CR336–CR340.
[43] Ö. Hallberg, O. Johansson, FM broadcasting exposure time and malignant melanoma incidence, Electromagn. Biol. Med. 24 (2005) 1–8.
[44] R. Anane, M. Geffard, M. Taxile, D. Bodet, B. Billaudel, P.E. Dulou, B. Veyret, Effects of GSM-900 microwaves on the experimental allergic encephalomyelitis (EAE) rat model of multiple sclerosis, Bioelectromagnetics 24 (2003) 211–213.
[45] P. Boscol, M.B. Di Sciascio, S. D’Ostilio, A. Del Signore, M. Reale, P. Conti, P. Bavazzano, R. Paganelli, M. Di Gioacchino, Effects of electromagnetic fields produced by radiotelevision broadcasting stations on the immune system of women, Sci. Total Environ. 273 (2001) 1–10.
[46] A. Dmoch, P. Moszczynski, Levels of immunoglobulin and subpopulations of T lymphocytes and NK cells in men occupationally exposed to microwave radiation in frequencies of 6–12 GHz [Article in Polish], Med. Pr. 49 (1998) 45–49.
[47] P. Moszczynski, J. Lisiewicz, A. Dmoch, Z. Zabinski, L. Bergier, M. Rucinska, U. Sasiadek, The effect of various occupational exposures to microwave radiation on the concentrations of immunoglobulins and T lymphocyte subsets [Article in Polish], Wiad. Lek. 52 (1999) 30–34.
[48] H. Tuschl, G. Neubauer, H. Garn, K. Duftschmid, N.Winker, H. Brusl, Occupational exposure to high frequency electromagnetic fields and its effect on human immune parameters, Int. J. Occup. Med. Environ. Health 12 (1999) 239–251.
[49] A. Del Signore, P. Boscolo, S. Kouri, G. Di Martino, G. Giuliano, Combined effects of traffic and electromagnetic fields on the immune
system of fertile atopic women, Ind. Health 38 (2000) 294–300.
[50] S.F. Cleary, L.M. Liu, R.E. Merchant, In vitro lymphocyte proliferation induced by radio-frequency electromagnetic radiation under isothermal conditions, Bioelectromagnetics 11 (1990) 47–56.
[51] S.F. Cleary, Z. Du, G. Cao, L.M. Liu, C. McCrady, Effect of isothermal radiofrequency radiation on cytolytic T lymphocytes, FASEB J. 10 (1996) 913–919.
[52] E.M. Czerska, E.C. Elson, C.C. Davis, M.L. Swicord, P. Czerski, Effects of continuous and pulsed 2450-MHz radiation on spontaneous
lymphoblastoid transformation of human lymphocytes in vitro, Bioelectromagnetics 13 (1992) 247–259.
[53] M.P. Dabrowski, W. Stankiewicz, R. Kubacki, E. Sobiczewska, S. Szmigielski, Immunotropic effects in cultured human blood mononuclear cells pre-exposed to low-level 1300MHz pulse-modulated microwave field, Electromagn. Biol. Med. 22 (2003) 1–13.
[54] M.P. Dabrowski, W. Stankiewicz, E. Sobiczewska, S. Szmigielski, Immunotropic effects of electromagnetic fields in the range of radioand microwave frequencies [Article in Polish], Pol. Merkur. Lekarski 11 (2001) 447–451.
[55] W. Stankiewicz, M.P. Dabrowski, R. Kubacki, E. Sobiczewska, S. Szmigielski, Immunotropic influence of 900MHzmicrowaveGSMsignal on human blood immune cells activated in vitro, Electromagn. Biol. Med. 25 (2006) 45–51.
[56] M. Donnellan, D.R. McKenzie, P.W. French, Effects of exposure to electromagnetic radiation at 835MHz on growth, morphology and
secretory characteristics of a mast cell analogue, RBL-2H3, Cell. Biol. Int. 21 (1997) 427–439.
[57] C. Harvey, P.W. French, Effects on protein kinaseCand gene expression in a human mast cell line, HMC-1, following microwave exposure, Cell. Biol. Int. 23 (2000) 739–748.
[58] E. Elekes, G. Thuroczy, L.D. Szabo, Effect on the immune system of mice exposed chronically to 50 Hz amplitude-modulated 2.45 GHz
microwaves, Bioelectromagnetics 17 (1996) 246–248.
[59] E.E. Fesenko, E.G.Novoselova, N.V. Semiletova,T.A. Agafonova,V.B. Sadovnikov, Stimulation of murine natural killer cells by weak electromagnetic waves in the centimeter range [Article in Russian], Biofizika 44 (1999) 737–741.
[60] E.E. Fesenko, V.R. Makar, E.G. Novoselova, V.B. Sadovnikov, Microwaves and cellular immunity. I. Effect of whole body microwave
irradiation on tumor necrosis factor production in mouse cells, Bioelectrochem. Bioenerg. 49 (1999) 29–35.
[61] A.B. Gapeev, V.G. Safronova, N.K. Chemeris, E.E. Fesenko, Modification of the activity of murine peritoneal neutrophils upon exposure to millimeter waves at close and far distances from the emitter [Article in Russian], Biofizika 41 (1996) 205–219.
[62] L. Gatta, R. Pinto, V. Ubaldi, L. Pace, P. Galloni, G.A. Lovisolo, C. Marino, C. Pioli, Effects of in vivo exposure to GSM-modulated
900MHz radiation on mouse peripheral lymphocytes, Radiat. Res. 160 (2003) 600–605.
[63] M.P. Kolomytseva, A.B. Gapeev, V.B. Sadovnikov, N.K. Chemeris, Suppression of nonspecific resistance of the body under the effect of extremely high frequency electromagnetic radiation of low intensity [Article in Russian], Biofizika 47 (2002) 71–77.
[64] K.V. Lushnikov, A.B. Gapeev, V.B. Sadovnikov, N.K. Cheremis, Effect of extremely high frequency electromagnetic radiation of low intensity on parameters of humoral immunity in healthy mice [Article in Russian], Biofizika 46 (2001) 753–760.
[65] K.S. Nageswari, K.R. Sarma, V.S. Rajvanshi, R. Sharan, M. Sharma, V. Barathwal, V. Singh, Effect of chronic microwave radiation on T cell-mediated immunity in the rabbit, Int. J. Biometeorol. 35 (1991) 92–97.
[66] F. Nasta, M.G. Prisco, R. Pinto, G.A. Lovisolo, C. Marino, C. Pioli, Effects of GSM-modulated radiofrequency electromagnetic fields on B-cell peripheral differentiation and antibody production, Radiat. Res. 165 (2006) 664–670.
[67] E.T. Novoselova, E.E. Fesenko, Stimulation of production of tumor necrosis factor by murine macrophages when exposed in vio and in
vitro to weak electromagnetic waves in the centimeter range [Article in Russian], Biofizika 43 (1998) 1132–1333.
[68] E.G. Novoselova, E.E. Fesenko, V.R. Makar, V.B. Sadovnikov, Microwaves and cellular immunity. II. Immunostimulating effects of
microwaves and naturally occurring antioxidant nutrients, Bioelectrochem. Bioenerg. 49 (1999) 37–41.
[69] N. C¸ etin, A. Bilgili, G. Eraslan, Effects of pulsed magnetic field chronic exposure on some hematological parameters in mice, Revue Méd. Vét. 157 (2006) 68–71.
[70] K.I. Obukhan, The effect of ultrahigh-frequency radiation on adaptation thresholds and the damages to blood system cells [Article in Ukrainian], Lik. Sprava 7 (1998) 71–73.
[71] L. Stronati, A. Testa, J. Moquet, A. Edwards, E. Cordelli, P. Villani, C. Marino, A.M. Fresegna, M. Appolloni, D. Lloyd, 935MHz cellular phone radiation. An in vitro study of genotoxicity in human lymphocytes, Int. J. Radiat. Biol. 82 (2006) 339–346.
[72] J.L. Phillips, O. Ivaschuk, T. Ishida-Jones, R.A. Jones, M. Campbell- Beachler,W. Haggren, DNA damage in Molt-4 T-lymphoblastoid cells exposed to cellular telephone radiofrequency fields in vitro, Bioelectrochem. Bioenerg. 45 (1998) 103–110.
[73] S. Ivancsits, E. Diem, A. Pilger, H.W. Rüdiger, O. Jahn, Induction of DNA strand breaks by intermittent exposure to extremely-lowfrequency electromagnetic fields in human diploid fibroblasts, Mutat. Res. 519 (2002) 1–13.
[74] H. Lai, N.P. Singh, Acute low-intensity microwave exposure increases DNA single-strand breaks in rat brain cells, Bioelectromagnetics 16 (1995) 207–210.
[75] H. Tuschl, W. Novak, H. Molla-Djafari, In vitro effects of GSM modulated radiofrequency fields on human immune cells, Bioelectromagnetics 27 (2006) 188–196.
[76] J.L. Chagnaud, B. Veyret, In vivo exposure of rats to GSM-modulated microwaves: flow cytometry analysis of lymphocyte subpopulations and of mitogen stimulation, Int. J. Radiat. Biol. 75 (1999) 111–113.
[77] B. Veyret, C. Bouthet, P. Deschaux, R. de Seze, M. Geffard, J. Joussot-Dubien, M. le Diraison, J.M. Moreau, A. Caristan, Antibody responses of mice exposed to low-power microwaves under combined, pulse-andamplitude modulation, Bioelectromagnetics 12 (1991) 47–56.
[78] M. Capri, S. Salviolo, S. Altilia, F. Sevini, D. Remondini, P. Mesirca, F. Bersani, D. Monti, C. Franceschi, Age-dependent effects of in vitro radiofrequency exposure (mobile phone) on CD95+ T Helper human lymphocytes, Ann. N. Y. Acad. Sci. 1067 (2006) 493–499.
[79] A.I.Yurekli, M. Ozkan, T. Kalkan, H. Saybasili, H. Tuncel, P. Atukeren, K. Gumustas, S. Seker,GSMbase station electromagnetic radiation and oxidative stress in rats, Electromagn. Biol. Med. 25 (2006) 177–188.
[80] C. Schwarz, E. Kratochvil, A. Pilger,N.Kuster, F. Adlkofer,H.W. Rüdiger, Radiofrequency electromagnetic fields (UMTS 1 950 MHz) induce genotoxic effects in vitro in human fibroblasts but not in lymphocytes, Int. Arch. Occup. Environ. Health 81 (2008) 755–767.
[81] M. Simkó, M.O. Mattsson, Extremely low frequency electromagnetic fields as effectors of cellular responses in vitro: possible immune cell activation, J. Cell. Biochem. 93 (2004) 83–92.
[82] H. Nakamura,T. Seto, H. Nagase, M.Yoshida, S. Dan, K. Ogino, Effects of exposure to microwaves on cellular immunity and placental steroids in pregnant rats, Occup. Environ. Med. 54 (1997) 676–680.
[83] H. Nakamura, T. Seto, K. Hatta, I. Matsuzaki, H. Nagase, M. Yoshida, K. Ogino, Natural killer cell activity reduced by microwave exposure during pregnancy is mediated by opioid systems, Environ. Res. 79 (1998) 106–113.
[84] H. Nakamura, H. Nagase, K. Ogino, K. Hatta, I. Matsuzaki, Uteroplacental circulatory disturbance mediated by prostaglandin F(2alpha) in rats exposed to microwaves, Reprod. Toxicol. 14 (2000) 235–240.
[85] I.N. Magras, T.D. Xenos, RF radiation-induced changes in the prenatal development of mice, Bioelectromagnetics 18 (1997) 455–461.
[86] F. Vecchio, C. Babiloni, F. Ferreri, G. Curcio, R. Fini, C. Del Percio, P.M. Rossini, Mobile phone emission modulates interhemispheric
functional coupling of EEG alpha rhythms, Eur. J. Neurosci. 25 (2007) 1908–1913.
[87] M. Seishima, Z. Oyama, M. Oda, Cellular phone dermatitis with chromate allergy, Dermatology 207 (2003) 48–50.
[88] D. Roux, A. Vian, S. Girard, P. Bonnet, F. Paladian, E. Davies, G. Ledoigt, High frequency (900 MHz) low amplitude (5 V/m) electromagnetic field: a genuine environmental stimulus that affects transcription, translation, calcium and energy charge in tomato, Planta
227 (2008) 883–891.
[89] H.A. Divan, L. Kheifets, C. Obel, J. Olsen, Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children, Epidemiology 19 (2008) 523–529.
[90] J. Friedman, S. Kraus, Y. Hauptman, Y. Schiff, R. Seger, Mechanism of short-term ERK activation by electromagnetic fields at mobile phone frequencies, Biochem. J. 405 (2007) 559–568.
[91] D.J. Panagopoulos, E.D. Chavdoula, I.P. Nezis, L.H. Margaritis, Cell death induced by GSM 900-MHz and DCS 1800-MHz mobile telephony radiation, Mutat. Res. 626 (2007) 69–78.
[92] D.J. Panagopoulos, L.H. Margaritis, Effects of electromagnetic fields on the reproductive capacity of D. melanogaster, in: P.
Stavroulakis (Ed.), Biological Effects of Electromagnetic Fields, Springer, Berlin/New York, 2003, pp. 545–578.
[93] D.J. Panagopoulos, N. Messini, A. Karabarbounis, A.L. Philippetis, L.H. Margaritis, Radio frequency electromagnetic radiation within
“safety levels” alters the physiological function of insects, in: P. Kostarakis, P. Stavroulakis (Eds.), Proceedings of the Millennium International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, Heraklion, Crete, Greece, 2000, pp. 169–175.
[94] D.J. Panagopoulos, A. Karabarbounis, L.H. Margaritis, Effect of GSM 900-MHz mobile phone radiation on the reproductive capacity of D. melanogaster, Electromagn. Biol. Med. 23 (2004) 29–43.  
 

O. Johansson, Disturbance of the immune system by electromagnetic fields—A potentially underlyingcause for cellular damage and tissue repair reduction which could lead to disease and impairment, Pathophysiology (2009), doi:10.1016/j.pathophys.2009.03.004
0928-4680/$ –  see front matter © 2009 Elsevier Ireland Ltd.
All rights reserved  

www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez  

Denna text är ett utdrag ur den publicerade rapporten. Översättning: Marielle Nordahl och Ann Rosenqvist Atterbom med tillstånd
av Osmo Hänninen, huvudredaktör för Pathophysiology
 


[*] Tel.: +46 8 52487073; fax: +46 8 303904. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.