Så här skulle strålningen från en mobilbasstation se ut om den var synlig för ögat (2 min in i filmen). En bredbandsmätare (100KHz-2,5 GHz) ansluten till en dator via fiberoptisk kabel, illustrerar grafiskt strålningen från en basstation för mobiltelefoni i realtid.

Filmen innehåller även intervjuer med boende i ett näraliggande bostadsområde i Grenoble. De har ovetande om varandras besvär, gradvis under några år utvecklat symtom som huvudvärk, yrsel, magproblem och sömnstörningar, vilket stämmer väl med de forskningsstudier som gjorts av människors hälsa nära mobilmaster.

 WHO hävdar att strålningen inte ger ohälsa, men vi ska komma ihåg att WHO inte heller erkände skadorna från asbest. WHO påstår också fortfarande att strålningen från Tjernobyl-katastrofen endast dödade 56 människor. För min del har jag därför ingen som helst tilltro till WHOs riktlinjer, säger Michêle Rivasi.

Efter 9 minuter kommer en uppmaning att skriva på en petition för sänkta gränsvärden som är anpassade till vad biologiskt liv tål.
http://petition.next-up.org/sign-petition-se.html
http://videos.next-up.org/PhoneMastsBeamSeeTheInvisibleAndReportFrance3/18062008.html

 

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.