Samtliga tre har alltså arbetat i samma funktioner direkt efter varandra, haft samma arbetsplatspositioner, dvs alla har arbetat dels i disken och i övrigt i samma arbetsrum. 
Under det att ordinarie anställd arbetade kvar installerades i slutet av hennes tid där en hörselslinga som placerades en halv meter framför benen på den som satt vid disken. Uppmätt strålning där: Mätaren slog i taket, med risk att gå sönder (över 10.000 mikroT/s). Där liksom i deras arbetsrum, senare var som helst i Biblioteket, kände alla av strålningen. Även i Biblioteket i övrigt var det, som vi som mätte bedömde det, höga värden. I arbetsrummen eller i intilliggande rum fanns DECT-basenheter (laddningsenheter för den bärbara telefonen och sändare). 
Fastigheten har tidigare varit både provincialläkarmottagning och TELESTATION (telegraf). 
I taket i Biblioteket fann vi de högsta värdena i ett stråk som gick 4 m in parallellt med ytterväggen, liksom ett ställe längre in i lokalen. 
De drabbades hem har också under denna tid mätts med samma utrustning, där ej låga värden uppmätts, men inte heller särskilt höga, men alldeles för höga för en drabbad elöverkänslig att bo i.  

Axel Gustafsson
2007-11-29

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.