Mico Victor, 29 år och boende i Canada, skaffade sig en ny mobiltelefon.
Inom en vecka började han märka att skäggväxten försvann på den sida han höll telefonen. Hans nya telefon visade sig avge klart mer strålning än många andra modeller, men fortfarande långt under gränsvärdena. Han upptäckte att telefonens antenn var placerad nedtill, och när han pratade i telefonen var antennen placerad precis där skägget föll av. 
Se hela filmen (på engelska) http://www.ktvu.com/video/14693284/index.html?taf=fran

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.