Trådlöst LAN eller WLAN (av engelskans Wireless Local Area Network) är ett samlingsnamn för olika typer trådlösa lokala datornätverk. (Länk till Wikipedia.)
Här hittar du några artiklar om WLAN och en nedladdningsbar PDF som behandlar Trådlösa nätverk på 8 sidor.

I PDF:en finns artiklarna och även mer information om avaktivering och aktivering av funktionen trådlöst nätverk i en dator.

Exempel är stickande, röd och öm hud, metallsmak i munnen, muskelspänning i nacke och axlar, huvudvärk, illamående, yrsel, hjärtklappning, stresskänsla i kroppen, hjärtrusningar, tinnitus, influensakänsla, koncentrationssvårigheter, synproblem, sömnproblem och mag/tarmproblem.

Oavsett om man känner av eller reagerar på trådlösa nätverk, är det bra om kroppen slipper utsättas för onödig påverkan under regenereringsfasen.
Det vill säga att när man sover skall man försöka undvika:
- Strålning från trådlösa nätverk, DECT-telefoner och mobiltelefoner
- Magnetfält som alstras av transformatorn i ex. klockradio, mobilladdare - minst 2 m bort

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.