De finns numera på gator och torg, i köpcentra, restauranger, snabbmatställen och butiker som Ica, Coop, Apoteken och givetvis i privata hem. (Kallas ofta för WIFI i andra länder.)

Hur långt sträcker de sig?
Mellan 200 – 500 m är normalt, men det finns nätverk som når över 1 km.

Vilken frekvens sänder WLAN på?
Normalt är 2,4 GHz (802.11b / 802.11g wireless protocols). På väg är ett nytt protokoll -801.11n som arbetar på 5 GHz-bandet. Den standarden är inte klar, men beräknas till november 2009.
Det finns även ett protokoll som heter 802.11a som arbetar på 5 GHz-bandet. Det protokollet är endast godkänt för inomhusbruk. Men med flera hundra meters räckvidd når det givetvis långt utanför en lägenhet exempelvis.

Hur ofta sänder en Router (DSL-modem med trådlöst nätverk) eller en dator/handdator/mobiltelefon (med aktiverat trådlöst nätverk) ut signal?
I passivt läge 10 gånger per sekund (10 Hz). Detta sker dygnet runt.
I aktivt läge ”mycket ofta” men oregelbundet - beroende på mängden datapaket som överförs.
De flesta ”routrar” har 3 uteffekter. Levereras ställda i högsta uteffektläge, så det går ofta att sänka effekten. Saknar ofta på/av-knapp, men en timer / skarvdosa med strömbrytare fixar detta.
Antennerna kan riktas åt olika håll, så att signalen blir svagare/starkare.

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.