Mona Nilsson är miljöekonom och författare till boken Spelet om 3G - Fakta och desinformation i det trådlösa samhället, och är en av de ytterst få journalister som har mod och kunskap att skriva artiklar om de galopperande strålningsnivåerna i vårt samhälle.
Hon rapporterar löpande om nyheter angående EMF och ohälsa på sin hemsida:
www.monanilsson.se

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.