Vi har inga sinnen för att direkt känna av fälten eller strålningen från våra elektriska prylar och apparater och därför betyder inte frånvaro av obehag att det är oskadligt. Vem har förresten hört någon säga: ”Jag håller på att bli elöverkänslig” eller ”Jag känner att jag håller på att få cancer”?

Befolkningen skulle kunna delas in i grupper enligt följande:

1      De som får så svåra symtom att det starkt begränsar livet på många sätt – människor med den miljörelaterade funktionsnedsättningen elöverkänslighet.

2      De som får t ex huvudvärk, öronvärk, trötthet, hudrodnad, yrsel, stresskänsla eller andra symtom när de använder trådlös teknik eller vistas i närheten av lysrör och lågenergilampor. De lyckas ofta, genom att undvika det som skapar besvär, leva ett i stort sett normalt liv och vill ogärna benämna sig elöverkänsliga.

3      De som hävdar att de absolut inte påverkas, men upplever sömnproblem, dåligt minne, trötthet, nedstämdhet, irritation, stresskänsla, huvudvärk, muskelvärk osv utan att förstå att den dåliga el-miljön/elektromagnetiska belastningen är en bidragande orsak.

4      Kanske finns det också en grupp människor som har så gedigen hälsa att deras kropp ännu fullt ut kan tåla (kompensera för) den ökande elektromagnetiska belastningen.

När det gäller sömnproblem har upprepad forskning visat att mobilstrålning stör hjärnaktivitet och sömn. Ett exempel är den svenska studie som 2008 (Arnetz B et al [1]) visade att deltagare fick huvudvärk och störd djupsömn av att exponeras för mobilstrålning, oavsett om de normalt upplevde besvär av mobiltelefon eller inte.

Naturliga elektromagnetiska signaler är vi anpassade till, men den onaturliga exponering som människan skapat genom trådlös teknik och elektriska apparater, har ingen nu levande äldre människa varit utsatt för i hela sitt liv. Det gör att vi inte vet om det finns någon som i längden kan klara av den här typen av miljöbelastning.

Tänkvärt är också uttalandet från evolutionsbiologen, Professor Staffan Ulfstrand, om förändringen i strålningsmiljön: ”Vi talar om förändringar som sker på decennier eller möjligen sekler, och åtminstone "större" organismer klarar inte av en genetisk anpassning till drastiska omvärldsförändringar så snabbt.”

För vissa människor kommer elöverkänslighet smygande, med allt fler symtom, och de som ignorerar varningssignalerna och ”kör på som vanligt”, brukar bli de som drabbas hårdast.

För andra slår besvären till mycket plötsligt och med full kraft. Det finns idag inget sätt att förutsäga vem som kommer att drabbas i morgon, och det är svårt att finna någon drabbad som i förväg förväntade sig att bli det. Fundera över hur du skulle vilja bli bemött om du själv drabbades, och bemöt de redan drabbade på samma sätt!

Ladda hem artikeln som PDF (1 sida)

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.