Ladda hem som PDF (1 sida)


Nordiska ministerrådet klassade år 2000 elöverkänslighet
som en av de vanligaste symtombaserade arbetsmiljöskadorna i Norden:

 

Nordic version for Occupational Disorders adapted to International Statistical

Classification of Diseases and Related Health Problems

(ICD-10)

 

ICD-10     ICD-10 codes for the most frequently encountered 
                  occupational disorders in the Nordic countries

R68.-       Other general symptoms and signs
                  R68.8 Other specified general symptoms and signs
               (suggested/recommended for multisymptomatic
              “idiopathic/environmental intolerance” (IEI), including
              “multiple chemical sensitivity” (MCS); “electromagnetic
               intolerance” (“el-allergy”) etc. if the patient has not
               one major symptom which should preferably be coded)

Källa: DIVS: 2000:839; ISBN: 92-893-0559-2
http://www.nordclass.uu.se/verksam/NordICD10.pdf (PDF-sida 35)

 

Socialstyrelsen omformulerade i mars 2009 sin rekommendation angående diagnoskod för elöverkänslighet:

”Vår rekommendation till läkarna är att […] ange det eller de symtom som patienten har och sjukdomsklassifikationens kod […] R68.8 som i klassifikationen har beteckningen ’Andra specificerade generella symtom och sjukdomstecken’.

I diagnos- och intygstexten kan de aktuella besvären närmare specificeras.”

 

Källa: Socialstyrelsen, Enheten för klassifikationer och terminologi 2009-03-09 Dnr 55-2573/2009

Ladda hem som PDF (1 sida)

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.