Plötsligt slog Frimanmätaren, som mäter elektriska och magnetiska fält, i botten i fritidshuset när jag skulle kolla att Vattenfall, som de lovat, stängt av fjärravläsningen av elen. Jo, det hade de, för så här ser inte de störningarna ut. De här var värre, här fanns till och med höga magnetfältsvärden. Hade grannarna skaffat sig någon ny apparat som gav störande signaler på elnätet? Konstigt nog kände jag ingenting, jag mådde prima: ingen yrsel, ingen huvudvärk, ingen hjärtklappning. Vilken tur, tänkte jag, tydligen är det här fråga om en frekvens som jag tål.

Nedan följer ett utdrag ur min dagbok. Texten är hämtad direkt från dagboken, men jag har kortat ned den och uteslutit ovidkommande och privata detaljer samt lagt till en del för att texten ska bli begriplig.
Dagboken beskriver en liten del av alla de ofrivilliga ”blindtester” jag som elöverkänslig oundvikligen utsätts för i min vardag.

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.