Biblioteket gjordes om till ett skrivrum för doktorander, jag funderade inte närmare på det.
Så småningom så märkte jag fick ökade symptom, i form av myrkrypningar och sveda i huden. Jag tänkte att det kanske var något tillfälligt, så jag brydde mig inte. Det blev ännu kraftigare symptom, och då började jag fundera på den förändring, som hade gjorts i rummet intill.
Det hade placerats några katodstråleskärmar vid min angränsade vägg, jag mätte EM-fälten vid den väggen och fann förhöjda värden. Jag bad då mina arbetskamrater att placera datorerna vid andra väggen, det fungerade bra, och så småningom ebbade mina symptom ut, men det skedde inte snabbt. Efter ett antal år, så flyttade en annan grupp in i det rummet. Jag bad dom då att inte placera katodstråleskärmar intill min vägg.
Efter ett tag så såg jag att dom ändå hade en skärm stående där, då jag påtalade det, så fick jag till svar att den datorn inte användes. Jag litade på det. Efter en tid så märkte jag att jag fick ökade symptom igen, dörren intill skrivrummet hölls stängd, jag trodde det berodde på att personalen där inte ville bli störda av ljuden från korridoren. Jag fick kraftigare symptom på min el-överkänslighet, och till slut så gick jag in i rummet bredvid för att se om dom hade ändrat på någonting. Då var datorn med katodstråleskärmen påslagen, när jag talade om för dom att mina besvär hade kommit tillbaka, så flyttades den till andra väggen. Mina besvär försvann så småningom.

1996 var jag på en tjänsteresa till Tyskland. Under den veckan hade jag ingen som helst möjlighet att påverka min miljö. Först var jag på en konferens och därefter besökte jag en läkemedelsfirma. Jag gjorde även några tågresor under den tiden.
Vad jag märkte var att jag under ca ett halvår efter resan hade en ökad känslighet i min hem- och arbetsmiljö, jämfört med hur det var innan resan.
I min hemmiljö så har jag också upplevt en hel del blindexponeringar. Första våren som el-överkänslig så åkte vi ut till vårt sommarställe. Jag utgick från att det skulle vara en bra miljö där för mig. Jag fick emellertid snabbt symptom av min elöverkänslighet, myrkrypningar, stickningar och sveda i huden. Vi lånade då ett instrument och började mäta EM-fält. Det visade sig att vid en vägg i mitt sovrum, så var det högre värden än i resten av huset. Den väggen gränsade till toaletten , där vi hade en s.k mulltoa. Till den hörde en transformator, som drog ner spänningen till fläkten, som hörde till toaletten. Min man flyttade då transformatorn till en annan del av huset, så långt som möjligt från mitt sovrum. Sedan var problemen borta.

En annan blindexponering som jag upplevde när min el-överkänslighet var som mest akut, var nog den som jag själv blev mest chockad av. Min man var i undervåningen och jag befann mig på övervåningen. Han slog på TV:n, och jag kände till min stora förskräckelse hur jag fick mina, vid det laget välkända, symptom på el-exponering. Jag hade aldrig upplevt det förut, det hade bara hänt när jag var i närheten av t.ex. bildskärmar och lysrör. Jag berättade då för min man, vad som hade hänt och han slog av TV:n. Jag var kvar på övervåningen och fortsatte med mitt bokläsande, plötsligt kände jag samma sak igen. Jag ropade till min man och frågade vad han höll på med.Han hade då flyttat TV:n till köket för att se om det skulle fungera bättre där, dessutom hade han skruvat ner ljudet, för att jag inte skulle höra något, vilket jag inte heller hade gjort. Som väl är så klarade jag efter en tid att ha TV:n på i huset, även om jag själv under ett antal år inte tittade på TV, annat än mycket korta tider och på långt avstånd.

Det är en del av dom blindexponeringar, som jag har varit utsatt för. Min erfarenhet är att, bortsett från den akuta fasen när el-överkänsligheten just brutit ut, så är det en långsam ökning av symptomen, när det sker en förändring av el-miljön i min närhet. Man måste också vara i välkänd miljö, där man vet hur man reagerar. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att ställa upp på dom provokationsförsök som har varit hittintills. Det är inte så det fungerar. Det är inte som att slå på och av en strömbrytare. Om man i framtiden hittar någon fysikalisk parameter, som man kan mäta och se förändringar på vid el-exponering, då skulle jag ställa upp.
Sonja Åkerberg

Järfälla 2008-01-19

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.