Odla smörgåskrasse –

med och utan mikrovågor

 

Detta enkla naturvetenskapliga experiment tar ungefär två veckor, och är utformat så att alla i hushållet / klassen / stadsdelen / bostadsrätten / förskolan / företaget kan delta  tillsammans eller var för sig  och ha glädje av det, både under experimentets gång och efteråt.

Resultaten kan inrapporteras under hela 2015.

Det blir intressant, både som enskilda experiment och när de sammanställs  och de är viktiga!

 

 

 


 

 

Fem danska skolelever fick 1000 kronor i belöning för ett sådant forskningsprojekt år 2013.

Delta i ”Krasse-experimentet 2015” med ett eget försök!

 Experimentet baseras på följande antagande (hypotes):

"Smörgåskrasses tillväxt påverkas inte av radiofrekventa elektromagnetiska fält (mikrovågsstrålning)."

 Ladda ner instruktion och rapporteringsformulär här!

 

 

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.