Information om WIMAX – teknik för trådlöst bredband

WIMAX håller inte måttet
Användare på olika platser i Sverige vittnar om att tekniken är instabil, osäker och inte alls så snabb som det påstås. En arkitekt som gladdes åt att kunna jobba hemifrån upptäckte att ritningarna var streckade och förvrängda när de kom fram till mottagaren. Trådlöst bredband är mer störningskänsligt (duger t ex inte till onlinespel)  , kan lättare nyttjas av obehöriga och dessutom avlyssnas.
I Värmland och Örebro ansågs Wimax från början ha så dålig kvalité att det valdes bort, i Kalmar togs det i bruk men fick sedan läggas ner igen. I Götene har allt färre personer använt tekniken och där efterfrågar invånarna nu istället ADSL och arbetar för att få fiberoptisk kabel. I Skellefteå finns Wimax men där har man dragit fiberoptisk kabel på landsbygden.
I Ljungby gjordes en pilotinstallation, men granskogen hindrade signalerna att gå fram.
”Tack vare ett avtal kunde vi backa ur hela projektet. Nu drar vi fiber i stället” säger Åke Danielsson, vd för Ljungby Energinät.
Klippans kommun lanserade Wimax sommaren 2005 för att nå ut till ett antal mindre telestationer. Planer fanns även på Wimax direkt ut till hushåll och på mobilt Wimax, men sådana planer finns inte längre. ”Nu når vi så mycket fler hushåll med ADSL än tidigare” säger Carl-Gunnar Thosteman, IT-chef i Klippans kommun.
Vetlanda Energi var på väg att skaffa Wimax 2005, men avbröt upphandlingen när licenserna försenades. ”Det var tur det” säger Christer Löfberg, chef för bredband på Vetlanda Energi.
Sörmlandsnätet, ett av Sveriges största Wimax-nät, är akut konkurshotat och har i princip redan lagt ner hela sin verksamhet.

WIMAX är dyrt för konsumenten
Varje hushåll måste investera ca 6.000 kr för att kunna använda Wimax. Det är väldigt mycket pengar för en teknik som är så osäker.

WIMAX är odemokratiskt
Basstationen (sändaren) skickar passiv strålning på allt och alla i sin riktning, upp till 3 mil från masten. Dygnet runt, året om, oavsett om man vill använda den eller inte. EU slutförde 2007 en utfrågning av 27.000 invånare i Europa. Det visade sig att 73% av de tillfrågade tror att mobiltelefoner påverkar deras hälsa och 76% tror att sändarna i masterna gör det. För 5 år sedan var siffran 55% respektive 58%. Observera att Wimax-signalen är bredbandig och oregelbundet pulsad och anses vara ännu mer biologiskt störande än t ex 3G, då signalen hela tiden växlar mycket snabbt mellan olika frekvenser.

WIMAX hotar djur och natur
Allt fler forskningsrapporter vittnar om att trådlös teknik påverkar djur och natur. Exempel:
¤ Möss blev sterila i 5:e generationen  
¤ Hönsägg dör    
¤ Bananflugors ägg dör  
¤ Kalvar får grå starr     
¤ Fåglar drabbas av nedsatt fertilitet, fågelägg och ungar dör6 
¤ Beteendeförändringar som aggressivitet hos fåglar och kor6     
¤ Bin, fladdermöss och fåglar skyr trådlösa sändare6           
¤ Minskad förekomst av jordlevande mikroorganismer, växter, fjärilar, bin och andra 
insekter kring mobilmaster

Alternativen till WIMAX är bättre
Kabelbaserad kommunikation är ”ren” till skillnad från trådlös som smutsar ner vår miljö med radiovågor. Bredband via kabel kan fås via ADSL och varianter på detta. Denna teknik är stabilare, säkrare och billigare för användaren och i många fall lika snabb eller snabbare.
Fiberoptisk kabel är den teknik som klarar även morgondagens tekniklösningar då den arbetar med i särklass högsta överföringshastighet. Näringsdepartementet förordar denna teknik.

WIMAX utgör en hälsorisk för kommuninvånarna
Den snabbaste förändringen av vår miljö är utan jämförelse elektrosmogen. Mikrovågor från trådlösa kommunikationssystem som mobiltelefoni och bredband är på många ställen den dominerande källan och ligger nu enligt flera experter en miljon miljarder gånger högre än naturlig bakgrundsstrålning på samma frekvenser.  Den pulsade strålningen från trådlösa nätverk och bredband som Wimax förekommer över huvud taget inte naturligt. Ingen forskning har gjorts på hälsoeffekter från Wimax, trots att all forskning som gjorts på långtidseffekter från sändare för mobiltelefoni visar på ohälsa.

Totalt 19 forskargrupper har funnit att mikrovågor från mobiltelefoner kan öppna den livsviktiga Blod-Hjärn-Barriären.  Flera studier har överraskande funnit att de största effekterna har uppkommit vid de lägre strålningsnivåer som motsvarar nivåerna från sändarna, och inte som förväntat från telefonerna.  Gamla dogmer om att ”ju lägre nivåer desto mindre risk för skador” är alltså inte längre självklara, vilket inte hindrar Statens Strålskyddsinstitut (SSI) från att fortsätta hävda just detta. SSI fortsätter också krampaktigt att hänvisa till gränsvärden som enbart skyddar oss från värmeskador under 6 minuter.

Läs mer på:
www.vagbrytarenstockholm.se/teknik/tradlosa-natverk/index.htm
www.feb.se
www.vagbrytaren.org

Ladda hem som PDF
Ladda hem som Word-dokument

Copyright © 2015. Balanspunkten. All Rights Reserved.