Blir hundar och katter sjuka av elektrosmog?

Blir hundar och katter sjuka av elektrosmog?

4 februari, 2019 0 av TA

Sladdlösa telefoner kanske utlöser eller förstärker husdjurs sjukdomar, påstår en veterinär. Det finns dock inga vetenskapliga bevis för det.

av Barbara Vonarburg

På min praktik behandlar jag djur såväl med skolmedicinska metoder som med akupunktur, berättar Christian Métraux. Han minns väl en katt som hade ett bitsår på tassen. Veterinären öppnade bölden, tog bort varet och behandlade inflammationen med antibiotika – till synes framgångsrikt. Tre veckor senare behövde dock djuret opereras en gång till. Efter den tredje behandlingen misstänkte Métraux att en resistent bakterie kunde ligga bakom den svårbehandlade infektionen. Labbproverna visade dock motsatsen.

Akupunkturbehandling hjälpte inte heller. Den ledde dock veterinären till att anta, att elektro-smog skulle kunna vara orsaken till att inte såret läkte. Då rådde jag kattens matte att ta bort de sladdlösa telefonerna (DECT) som fanns i hemmet, sa Métraux. Omedelbart efter att telefonerna hade tagits bort blev katten frisk och fick inga återfall. Detta skedde för tre år sedan. Veterinären säger att han har haft många liknande fall sedan dess.

Basstationer strålar hela tiden

När det gäller omkring 40 av sina fyrbenta patienter är Métraux ’absolut säker’ att el-smog, förorsakat av sladdlösa telefoner, har satt igång en sjukdom. I många andra fall är den sladdlösa telefonen inte orsaken till sjukdom, men kan ha förstärkt underliggande svagheter, menar veterinären.  

Kritiker är skeptiska. Och även Métraux medger att de vetenskapliga bevisen saknas. Det är ett faktum, enligt Bundesamt für Strahlenschutz (den tyska motsvarigheten till SSI), att en sladdlös telefon ofta är den starkaste källan av högfrekvent elektromagnetisk strålning i privata hushåll. DECT står för ”Digital Enhanced Cordless Telecommunication”. Vanligtvis strålar DECT-basstationen hela tiden, även om man inte pratar i telefon. Métraux menar, att det är den ständiga strålningspåverkan såväl i som utanför bostaden som är problemet och inte de mera tidsbegränsade belastningarna.

Enligt Bundesamt für Gesundheit (BAG) i Schweiz är strålningen från DECT-teknologin mycket liten. Telefonlurens strålning är 40 gånger lägre än det rekommenderade gränsvärdet, basstationens strålning avtar snabbt ju längre bort man kommer och vid ett avstånd av 20 cm  är den 25 gånger lägre än det rekommenderade gränsvärdet. Vid ett avstånd av 1 m är strålningen 100 gånger lägre än gränsvärdet.

Man måste dock ta med i beräkningen att en sladdlös telefon har en räckvidd av upp till 50 m inne i byggnader och upp till 300 m ute i det fria. Enligt Métraux lider även hästar av DECT –telefoners strålning. Så visade t.ex. en häst kronisk förlamning som utgick från språngbenet. På röntgen syntes inte någon artros. Akupunktur gav bara temporär lindring.  

Häst symptomfri igen

Vid varje konsultation fann jag störningar på samma typiska akupunkturpunkter som enligt min erfarenhet talar för en belastning genom högfrekvent el-smog, säger veterinären. I samband med att DECT-telefonen hade tagits bort ur huset, försvann symptomen efter bara några dagar – inte bara hästens symptom utan även ägarinnans. Hon hade ett helt år lidit av starka smärtor i överkäken strax under högra ögat.

Huruvida el-smog verkligen kan vålla sjukdom har de senaste decennierna varit föremål för vetenskapliga studier. Misstankarna har dock inte blivit slutgiltigt bekräftade. Visserligen finns det några studier som påvisar möjliga biologiska effekter. Deras relevans för människans hälsa är dock osäker. Enligt Meike Mevissen, professor på veterinärmedizinska Vetsuisse-fakultetet på Berns universitet är det ofta omöjligt att upprepa sådana studier.

Enbart när det gäller den lågfrekventa strålningen, t.ex. vid kraftledningar, har forskare kunnat påvisa att det finns en förhöjt risk för barnleukemi. Det enda som f.n. är bevisat, menar även Mevissen, är sammanhanget mellan de lågfrekventa elektromagnetiska fälten med en högre förekomst av barnleukemi.  

De senaste åren har det dessutom funnits några fall där jordbrukare har misstänkt att el-smog skadar deras djur. El-smog skulle kunna vara orsaken till att kor ger mindre mjölk. I december var vi hos en bonde som redan innan vi kom hade avfört en rad andra möjliga orsaker för den lägre mjölkproduktionen. Bonden hade kommit fram till att korna led av selenbrist och berättade vidare att de mådde bättre när han stängde av elen i stallet.     

I detta fall som i andra liknande fall är det svårt att ge entydiga svar, menar Mevissen. Många faktorer kan spela in. Vid sidan om förhållandena i stallet måste även genetiska faktorer undersökas. Enligt Mevissen behövs det vetenskapligt kontrollerade studier för att kunna visa entydiga resultat. För det behöver man tillräckligt många djur med samma symptom som man kan studera under olika förhållanden – med eller utan el-smog – och det är knappast möjligt när det gäller enstaka fall.

Problematiska experiment

Det finns svårigheter i samband med djurförsök. Det är inte lika enkelt som att testa ett läkemedel, säger Mevissen. Om man t.ex. vill definiera, hur mycket högfrekvent strålning en försöksmus utsätts för, måste den under experimentet sitta i ett trångt rör. I och med det kan det ske en ökning av stresshormonet cortisol. Hur det påverkar t.ex. uppkomsten och utvecklingen av en tumör, vet man enligt forskaren inte.

Huvudproblemet är, att man än så länge inte känner till någon mekanism hur svaga elektromagnetiska fält skulle kunna skada kroppen. Inom ramen för ett nationellt forskningsprogram (NFP 57) vill Mevissen nu göra en undersökning på molekulärnivå, på vilket sätt celler och enkla organismer reagera på stressfaktorer. En av dessa stressfaktorer skulle kunna vara högfrekventa elektromagnetiska fält.

Som den akupunktör han är, har Christian Métraux en konkret föreställning om hur el-smog kan påverka kroppen. Kroppens organ har sinsemellan sofistikerade kommunikationssystem. Dessa störs av den oavbrutna belastningen genom högfrekvent strålning. Enligt Métraux  erkänner dock skolmedicinen inte att dessa sofistikerade kommunikationssystem skulle ha någon effekt. Skolmedicinen behöver materiella bevis som inte finns, som t.ex. förändrade blod- och levervärden.

Men Métraux är övertygad om att inte bara DECT telefoner utan även trådlösa WLAN-nätverk kan skada hälsan. Han berättar om en stor hund av blandras, som led av en akut förlamning i bakbenet samt ett utslag. Hundens ägare hade 3 veckor innan installerat ett trådlöst nätverk. DECT telefon fanns redan sedan tidigare. Efter att han tog bort de båda störningsorsakerna mådde hunden genast bättre.

Översättning av artikeln Macht der Elektrosmog Hund und Katze krank?h