Citat:

Citat:

1 februari, 2019 0 av TA

”Låt varken de medicinska auktoriteterna eller politikerna vilseleda dig.  Ta reda på fakta och fatta dina egna beslut om hur du kan leva ett bra liv och arbeta för en bättre värld.” 

Linus Pauling

Tvåfaldig nobelpristagare