Det trådlösa nätverket stängdes av i smyg

Det trådlösa nätverket stängdes av i smyg

22 februari, 2019 0 av TA

Det trådlösa nätverket stängdes av i smyg – sonens mystiska hälsoproblem försvann

Robert McNaughton skriver här ett brev till den medicinska vetenskapsjournalisten Blake Levitt om sin son som i 6 månader haft stora hälsoproblem; svår och konstant huvudvärk, benvärk, sömnsvårigheter och hjärtklappning. De har sökt olika specialister vilka inte funnit någon förklaring till sonens ohälsa. Efter omfattande blodanalyser var det enda fyndet låga IgA-nivåer.

Pappa Robert funderade och insåg att sonens hälsoproblem börjat precis vid den tiden då de installerat en trådlös Wlan/WiFi-router hemma. Han stängde av routern utan att berätta det för sonen och efter några timmar försvann den 6 månader långa huvudvärken. När brevet skrivs har det trådlösa nätverket varit avstängt i två veckor och till föräldrarnas stora lättnad har sonens SAMTLIGA hälsoproblem försvunnit.

Blodprov har också visat att IgA-nivåerna rättat till sig.

När Robert McNaughton sökte mer information om saken fann han forskning som visar att elektromagnetiska fält (EMF) och elektromagnetisk strålning (EMR) från trådlösa nätverk kan sänka Melatonin-nivåerna, vilket indirekt sänker nivån av IgA i blodet. IgA är i sin tur av betydelse för en lång rad sjukdomar.

Blake Levitt svarar och bekräftar att trådlösa nätverk (Wlan/Wifi) verkligen är ett stort problem och beklagar att de flesta läkare är helt okunniga om problemet. Hon är glad att föräldrarna kom på orsaken till sonens problem så pass snabbt – det är ovanligt, skriver hon.

Översättning och sammandrag: Ann Rosenqvist Atterbom

Engelska originaltexten och bakgrundsinformation finns i denna PDF: