EFT – exempel på behandling mot huvudvärk

EFT – exempel på behandling mot huvudvärk

1 februari, 2019 0 av TA

En EFT-behandling fokuserar till att börja med på ett aktuellt problem. Man använder enkla fraser, inte bara som stöd för att behålla fokus på problemet, utan också för att stärka processen med självacceptans. En person som vill behandla sin migrän kan exempelvis säga ”även om jag har den här förfärliga huvudvärken, så accepterar jag mig själv precis som jag är”, medan man knackar på punkterna.  Om denna första knackrunda ger tydlig lindring, kan EFT’s grundrecept användas så fort huvudvärken kommer. Intressant nog så har effekten i många fall visat sig vara permanent.  Om huvudvärken inte försvunnit efter den inledande knackrundan eller om grundläggande EFT inte lindrar kommande attacker, så ligger nästan alltid ett djupare emotionellt problem i bakgrunden. 

Avancerad användning av EFT kan förbättra resultaten markant och behövs vanligen för mer komplicerade fall. De bästa EFT-terapeuterna behärskar tekniker för att upptäcka grundorsakerna och att närma sig dem med minimal risk för känslomässig smärta. 

Även om EFT’s grundrecept har visat sig hjälpa överraskande effektivt vid ett brett spektrum av symtom, så kan allvarliga och kroniska sjukdomar behöva mer avancerad erfarenhet.

Avbryt aldrig medicinsk behandling eller medicinering i samband med att du behandlar dig med EFT, utan att konsultera en läkare.

Här ser du punkterna som du knackar på.