Elöverkänslighet – kännetecken och symtom

Elöverkänslighet – kännetecken och symtom

20 februari, 2019 0 av TA

Vanliga symtom är hudbesvär, huvudvärk, eller influensaliknande symtom, illamående, yrsel eller ljuskänslighet.
Många får symtom från nervsystemet; upplevd stress, försämrat korttidsminne, koncentrationsproblem och onormal trötthet/utmattning. Hudproblem (rödflammighet, hetta, stickningar, klåda, stramhet, värk etc.), oftast i kombination med symtom från nervsystemet (etc.).

Elöverkänslighet definieras idag som besvär och ohälsa som drabbar vissa individer i närheten av eller vid användning av elektrisk utrustning. De mest framträdande symtomen är hudbesvär och kognitiva problem. Hudbesvären beskrivs som värmekänsla, ”kokande hud”, stickningar, sveda, värk på djupet framför allt i ansiktet. Övriga besvär är ljuskänslighet, synbesvär samt trötthet/svaghet, hjärtklappnings- och svimningsbenägenhet, yrsel, huvudvärk, ev. även svettningar/frossa. De kognitiva problemen innebär minnes-, koncentrations- och inlärningsstörningar. ”Man greppar inte saker som förr!”

En elöverkänslig får reaktioner t.ex. hjärtrytmstörningar, yrsel, huvudvärk, hudrodnader då personen vistas i en dålig elmiljö. Till en början brukar det vara svaga reaktioner som kanske helt försvinner då personen kommer ifrån källan. Reaktionerna brukar inte uppträda omedelbart vid påverkan. De kan uppträda snabbt, men vanligast är att de uppträder senare (efter någon timme) efter påverkanstillfället, så det kan vara svårt att säga vad som var utlöste reaktionen. Symtomen kan (till en början) sitta i upp till något eller några dygn.

Bryr man sig inte om dessa varningstecken är det vanligt att reaktionen blir kraftfullare, sitter i längre och det tillstöter fler symtom.

Det kan börja med hudbesvär – det hettar i kinder/ansikte, ofta i kombination med andra symtom t.ex. trötthet, ont i leder och muskler. Koncentrationssvårigheter, hjärtrusningar och sömnstörningar är vanligt.

Två länkar om detta:

http://www.eloverkanslig.se/sidor/symtom.htm

https://eloverkanslig.org/symtom/