Elöverkänslighet klassad som symtombaserad arbetsmiljöskada

Elöverkänslighet klassad som symtombaserad arbetsmiljöskada

5 februari, 2019 0 av TA

Nordiska ministerrådet klassade år 2000 elöverkänslighet som en av de vanligaste symtombaserade arbetsmiljöskadorna i Norden:

Nordic version for Occupational Disorders adapted to International Statistical

Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10)

ICD-10 ICD-10 codes for the most frequently encountered occupational disorders in the Nordic countries (Edited June 2000)
R68.- Other general symptoms and signs R68.8 Other specified general symptoms and signs (suggested/recommended for multisymptomatic “idiopathic/environmental intolerance” (IEI), including “multiple chemical sensitivity” (MCS); “electromagnetic intolerance” (“el-allergy”) etc. if the patient has not one major symptom which should preferably be coded )

Källa: DIVS: 2000:839; ISBN: 92-893-0559-2 www.nordclass.se/ICD-10_Nordic%20Occupational_2000.pdf
(PDF-sida 35)

Socialstyrelsen omformulerade i mars 2009 sin rekommendation angående diagnoskod för elöverkänslighet:


”Vår rekommendation till läkarna är att […] ange det eller de symtom som patienten har och sjukdomsklassifikationens kod […] R68.8 som i klassifikationen har beteckningen ’Andra specificerade generella symtom och sjukdomstecken’.


I diagnos- och intygstexten kan de aktuella besvären närmare specificeras.”

Källa:Socialstyrelsen, Enheten för klassifikationer och terminologi 2009-03-09 Dnr 55-2573/2009

PDF att ladda ner: