Fåglar, bin och elektromagnetisk nedsmutsning

Fåglar, bin och elektromagnetisk nedsmutsning

11 februari, 2019 0 av TA

Av Dr Andrew Goldsworthy, maj 2009

Hur elektromagnetiska fält kan störa bins förmåga att navigera efter både sol och magnetfält,
samt försvaga motståndskraften mot sjukdomar – allt på en gång.

Många av våra fåglar håller på ett gåtfullt sätt på att försvinna från stadsmiljön och våra bin är nu
allvarligt hotade. Det finns en ökande mängd bevismaterial för att detta åtminstone delvis beror
på elektromagnetisk förorening av det slag som kommer från mobilmaster, mobiltelefoner,
sladdlösa Dect-telefoner och trådlösa nätverk (Wlan/WiFi). De elektromagnetiska fälten visar sig
kunna interferera med fåglarnas navigationssystem och även deras dygnsrytm, vilket i sin tur
reducerar deras motståndskraft mot sjukdomar. Den troligaste orsaken är att dessa djur använder
en samling magnetismkänsliga ämnen/substanser som kallas kryptokromer och används för
magnet- och solnavigation, och dessutom för att kontrollera immunsystemens aktivitet.

Fåglar är mycket känsliga för elektromagnetiska fält, och en del av dem kan kanske finna att
stadens elektromagnetiskt nedsmutsade miljö inte längre är acceptabel. Flyttfåglar kan även
förlora sin känslighet för riktningen, aldrig nå sitt avsedda mål och kanske helt enkelt falla ner i
havet på vägen. Bin är hotade i ännu högre grad och är extremt viktiga för oss. Utan binas
pollinering skulle det finnas mycket få färgsprakande blommor på landsbygden eller i våra
trädgårdar, och många av våra grödor skulle försvinna. Det som återstår skulle då bli grödor som
är vindpollinerade (huvudsakligen sädesslag) vilka inte ensamma erbjuder en hälsosam,
balanserad kost, och inte heller kan agera som värdar för de vanliga, kvävebindande bakterier som
är nödvändiga för långsiktigt hållbar fruktbarhet hos jorden. Detta kan komma att bli ett mycket
högt pris att betala för vår obegränsade användning av mobiltelefoner och andra former av trådlös
kommunikation.

Hela artikeln kan laddas ner som en PDF (4 sidor)