Forskning bekräftar skadlig hälsopåverkan av EMF

Forskning bekräftar skadlig hälsopåverkan av EMF

15 februari, 2019 0 av TA

Många provokationsstudier på elöverkänsliga som gjorts, har misslyckats med att visa att försökspersonerna verkligen reagerar på elektromagnetiska fält (EMF), men studiernas vetenskapliga metoder kan ifrågasättas. En betydande mängd forskning av annan typ bekräftar nämligen att konstgjorda elektromagnetiska fält och mikrovågor kan ge hälsoproblem i varierande utsträckning, ibland av mycket allvarlig karaktär.

När det gäller provokationsstudier har forskarna exempelvis ofta missat att skärma av försöksrummet från omgivande fält, de testar för elektromagnetiska fält av annan karaktär är de som används i verkligheten, de förstår inte att elöverkänsliga reagerar individuellt på olika frekvenser, de exponerar personerna under mycket kort tid och med för korta pauser, de missar oftast att beakta att många elöverkänsliga reagerar med fördröjning och de tar inte hänsyn till hur exponerade försökspersonerna blivit på väg till försöken, det vill säga i vilket skick de är när försöket startar.

Försöksledarna undersöker sällan om deltagarna är dokumenterat elöverkänsliga (vem som helst kan därför påstå sig vara elöverkänslig och delta i studien under ”falsk flagg”). De elöverkänsliga som är värst drabbade kan över huvud taget inte delta i sådana här försök då de till exempel inte kan resa till försökslokalen. Det förekommer att elöverkänsliga får så allvarliga symtom under exponering i provokationsförsök att de måste avbryta försöken och när dessa då räknas in bland dem som inte klarat att detektera ”PÅ och AV” så blir naturligtvis resultaten snedvridna.

Det faktum att en provokationssituation av ”PÅ och AV-typ” är en betydande psykisk stressfaktor (”nu måste jag klara av att bevisa det här – det hänger på mig…”), leder till att det naturligtvis är svårt att skilja mellan de teknikorsakade biofysiska stressreaktioner som EMF-exponeringen framkallar, och de nocebo­effekter (dvs. utveckling av symtom av oro) som situationen leder till. Sådana provokationsstudier får därför ses som en i grunden tvivelaktig och även oetisk metod.

Det finns dock en betydande mängd annan forskning som bekräftar det miljontals människor världen över rapporterar – att de konstgjorda elektromagnetiska fälten och mikrovågsstrålningen allvarligt kan påverka vår hälsa och ge symtom som huvudvärk, yrsel, illamående, koncentrations- och minnesproblem, hudproblem, hjärt-/kärlproblem, trötthet/utmattning, muskelsvaghet, irritabi­litet, nedstämd­het, stresskänsla, oro/ångest osv.

I denna PDF (11 sidor) presenteras exempel på denna forskning: