Forskning kring elektromagnetisk påverkan på biologiskt liv

Forskning kring elektromagnetisk påverkan på biologiskt liv

13 februari, 2019 0 av TA

Växter

Denna sammanställning har gjorts via sökningar i världens största medicinska databas PubMed, innefattande forskningsstudier som är vetenskapligt granskade (peer-reveiwed) och publicerade i olika
tidskrifter. Sökningar via internet har också fått fram andra publicerade studier.


I denna sammanställning har enbart studier specifikt på växter och växtmaterial medtagits.
Det totala antalet funna och listade artiklar inom området elektromagnetiska fälts påverkan på växter, uppgår till 64 st. Av dessa har samtliga (100%), funnit någon typ av påverkan.
Ingen studie hittades alltså som rapporterade att växten var opåverkad av de elektromagnetiska fälten.

Ladda ner hela rapporten som en PDF (22 sidor)