Funktionsnedsättningen elöverkänslighet – fakta

Funktionsnedsättningen elöverkänslighet – fakta

8 februari, 2019 0 av TA

I nedanstående PDF finns historiska fakta, bland det viktigaste är:

Socialstyrelsen bekräftar – Elöverkänslighet är ett funktionshinder: ”Definitionen av funktionshinder är enligt Socialstyrelsens termbank; ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”.
När det gäller begränsningar hänvisade till besvär relaterade till elektromagnetiska fält vidhåller Socialstyrelsen den hållning som enheten för handikappfrågor bl a uttryckte i ärende dnr 72-8346/2007, dvs att avsaknaden av bevisning om samband mellan exponering av elektromagnetiska fält och besvär inte får leda till att enskilda undanhålls det stöd vederbörande är i behov av.
Utgångspunkten för handikappolitiken är just det miljörelaterande, relativa handikapp­begreppet, dvs att funktionshinder inte ses som en egenskap hos individen utan att begreppet betecknar brister i mötet mellan individens förutsättningar och den miljö hon befinner sig i.”
                                         
Socialstyrelsen 2009-10-05 Dnr 32-11316/2009

Hämta som PDF: