Gråsparvar minskar kraftigt

Gråsparvar minskar kraftigt

4 februari, 2019 0 av TA

Belgiska forskare publicerade år 2007 en studie som visar att antalet gråsparvar minskar med ökad uppmätt strålningsnivå (Everaert et al. 2007)1. Resultaten bekräftades därefter av den spanske biologen Balmori (Balmori et Hallberg 2007) i en studie där Balmori räknat gråsparvar vid 30 platser mellan åren 2002 och 2006. Ett statistiskt signifikant samband mellan strålningsnivå och antal gråsparvar har alltså observerats i två av varandra oberoende studier under 2007.
I Storbritannien, exempelvis har antalet gråsparvar minskat med upp till 90% under de senaste 15 åren och gråsparven är sedan 2002 rödlistad. Under samma period har en kraftig utbyggnad av mobiltelefonsystem skett.


Mona Nilsson
September 2007


Kommentar:
De uppmätta strålningsnivåerna var sällan högre än 1V/m, och oftast betydligt lägre än så.