Halogensparlampan  – ett miljö- och hälsosmart alternativ

Halogensparlampan – ett miljö- och hälsosmart alternativ

22 februari, 2012 0 av TA

I samband med förbudet mot glödlampan har lamptillverkare tagit fram så kallade Halogensparlampor (halogen energy savers) som fullvärdigt alternativ till glödlampan. Till skillnad från små halogenlampor av lågvoltstyp drivs Halogensparlampan av 230 V precis som en glödlampa.

Halogensparlampan ser ut som en glödlampa (varning för den lite ”bulligare” Halogensparlampan med transformator, se bild nedan), men glödtråden i glödlampan har ersatts av en energieffektiviserad halogenlampa, som ger mer ljus och 30 % energibesparing jämfört med glödlampan. Detta utan att ljuskvalitén försämras såsom hos lågenergilampor eller LED-lampor.

Eftersom halogenljus också är ett glödljus så liknar det kvalitetsmässigt glödlampans mer än vad lågenergilampornas ljus gör, både till ljusfärg och färgåtergivningsegenskaper. En effektiv Halogensparlampa håller upp till tre gånger längre än en glödlampa.

Lågenergilampor innehåller mellan 1–5 mg kvicksilver per lampa. Halogenlampor innehåller inte något kvicksilver som kan hota hälsa och miljö om de går sönder (dock innehåller de andra metaller och måste källsorteras som andra ljuskällor). De kan därför vara ett bra alternativ för dem som, till exempel av hälso- eller miljöskäl, inte vill använda lågenergi­lampor eller lysdiodlampor.

Lågenergilampor utlöser en lång rad symtom hos människor med funktionsnedsättningen el­överkänslighet och de ökar därmed otillgängligheten ytterligare i samhället för denna befolkningsgrupp (ca 300 000 individer).


Halogensparlampa med transformator

Ytterligare problem med lågenergilampor är att de sprider radiofrekvent strålning, ultraviolett strålning och ozon. Dessutom skapar de växlande magnetfält och transienter på elnätet (så kallad ”smutsig el”) vilket enligt ny forskning skulle kunna kopplas till en rad hälsoproblem som cancer, MS och diabetes. LED-lampor ger tyvärr också dessa problem, de har s.k. switchade nätaggregat som ständigt slår på och av strömmen, vilket smutsar ner elen och ger energiförluster.

Från 2016 skärps kraven på Halogensparlampor då de måste uppfylla krav för energiklass B. Denna typ finns redan på marknaden, men den kan innehålla en transformator (t ex Philips EcoClassic ) vilket skapar problem med kraftiga magnetfält och smutsig el.

PDF med denna text och med källor hämtas med denna länk: