Hearing om EFT i den amerikanska kongressen

Hearing om EFT i den amerikanska kongressen

4 januari, 2019 0 av TA

Ett av de mest spännande utvecklingsområdena för EFT under den senaste tiden är det intresse som visats från olika medlemmar av kongressen. Både republikanska och demokratiska ledamöter i representanthuset och senaten har använt sitt inflytande för att hjälpa till att få EFT erkänt av de tjänstemän som ansvarar för psykisk hälsa inom olika myndigheter. Den senaste av dessa händelser var ett rundabordssamtal sammankallat av representant Dan Lungren, tidigare justitiekansler i Kalifornien, och ledamot i flera inflytelserika kommittéer, inklusive the House Homeland Security Committee. Dan Lungren kallade till en utfrågning den 15:e september 2010, för en demonstration av användningen av EFT för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Källa: EFT Insights Newsletter, 21 september 2010

Läs mer på engelska: http://www.eftuniverse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3795