Insekter skadas av EMF enligt forskning

Insekter skadas av EMF enligt forskning

20 mars, 2019 0 av TA

Forskare är eniga om att antalet insekter minskar, i antal arter såväl som individer. De flygande insekterna har enligt en studie minskat med mer än 75 procent de senaste 30 åren. En sammanställning av 73 vetenskapliga studier visar att 40% av världens insektsarter idag hotas av utrotning. Exempel på orsaker som nämns är det moderna jordbrukslandskapet, bekämpningsmedel, invasiva arter och klimateffekter (främst i tempererade zoner). Forskning visar att det finns ytterligare en potent delorsak som behöver beaktas, nämligen exponering för antropogena elektromagnetiska fält (EMF), exempelvis kraftledningar, och radiovågor från trådlös teknik (EMR) som mobiltelefoni, radar och trådlösa nätverk.

I denna PDF redogörs för forskningsläget genom presentation av forskningssammanställningar refererande till fler än 1.000 vetenskapliga artiklar.